За нас


Нашата фирма е фирма којашто во Западна Европа се занимава со:

  • развој на бизнис, стратегиско планирање,

  • проектен менаџмент,

  • законска продажба,

  • медиуми,

  • планирање на маркетинг-кампањи, целосна имплементација,

  • активности на рекламни агенции, и

  • комуникациски решенија.


Нашата фирма не се занимава само со купопродажба, туку и со комплекс советувања, со ефективни економски инвестиции.

Сметаме дека е важно нашите клиенти да го запознаат пазарот разбирајќи ја нашата услуга и размислувајќи со нас.

Градиме брендови, менаџираме и ги пласираме на медиумскиот пазар.

Не размислуваме само за производ, комуникација и кампања, туку и за бизнис-решенија.

Сакаме да ги задоволиме потребите на пазарот на начин истовремено да ги реализираме професионалното советување на високо ниво и интензивната ориентираност на партнерите, флексибилната услуга на клиентите.

Нашата цел е интегрирано да знаеме да дадеме одговор на секој предизвик, а со тоа планирањето и размислувањето да ги вградиме во практиката за 360 степени.